Kenneth Jørgensen

Kenneth Jørgensen

Sustainable Business Developer

Jeg er uddannet Cand. Scient. i Miljø- og landskabsplanlægning og har i flere år arbejdet for kommuner, virksomheder og NGO’er med grøn omstilling i Danmark og i udlandet.

I Uganda arbejdede jeg med beskyttelse af oprindelig skov i et større skovområde kaldet for Budongo, nordvest for hovedstaden Kampala. Her erfarede jeg, at styrken i skovbevarelse ligger i involveringen af lokalbefolkningen, så de får muligheder for at etablere bæredygtige alternative indkomstmuligheder. Mange mennesker er nemlig allerede i dag afhængige af skovene, men det handler ikke om at fratage dem mulighederne for at bruge skovene, men tværtimod om at skabe bæredygtig alternative indkomstmuligheder.  Et af de mere velkendte produkter til det formål er honning, men der er langt flere og ofte ukendte produkter, hvilket vi med etableringen af Mzungu søger at udbygge kendskabet til.

For mig har det altid været eventyret og min nysgerrighed, som har været drivkraften i mit arbejde. Jeg ønsker, at bidrage til at øge kvaliteten og diversificeringen af fødevarer i stedet for blot at satse på nogle få produkter af en tvivlsom kvalitet. Det giver et meget mere robust fødevaregrundlag og bidrager samtidig med anderledes smagfulde madoplevelser. Verden er naturligt rig på mangfoldighed, men desværre har vi en tendens til at foretrække det velkendte og monokulturelle, men for mig er etableringen af Mzungu et forsøg på at åbne op for nytænkning. Jeg nærer derfor håb om, at kunderne vil tage godt imod konceptet med fokus på ”vild mad”, som er en uudnyttet fødevareressource med specielle egenskaber. Der er for mig en logik i at ville ændre verden gennem vores forbrug af fødevarer, hvilket også er årsagen til, at produkterne udvælges nøje, så de er til gavn for både folk og skov.