Om Mzungu

icon box image

Smag Afrika

Mzungu tilbyder forfriskende og samtidig velsmagende sanseoplevelser direkte fra Afrika til den danske madscene baseret på økologiske og vildthøstede råvarer fra skovens træer. Vi er leverandør af råvarer og produkter til caféer og restauranter samt til fremstillings-virksomheder inden for fødevarebranchen. Det gør vi fordi vi er fascineret af hvad et mangfoldigt og kontrastfyldt Afrika kan tilbyde med mere end et halvt hundrede nationer.

icon box image

Forbedring af levevilkårene

Vores produkter bidrager til at forbedre levevilkårene for lokalbefolkningen i nogle af de fattigste egne af Afrika ved at opbygge en forretning af hidtil uudnyttede råvarer fra træernes frugter, som i dag er ukendte for det brede flertal. Vi samarbejder med befolkningen i lokalområdet ved at købe deres produkter, så pengene går direkte i deres lommer.

icon box image

Oprindelig skov, som er værd af bevare

1,6 milliarder menneskers liv afhænger af skoven, Når verdens skove hvert år skrumper, mister især de fattigste deres livsgrundlag. Inddrager vi dem, der bor i og omkring skovene, kan vi genoprette skoven og sikre deres overlevelse. Det sker, når træernes spiselige frugter tilføres værdi gennem bæredygtig handel, så er det også med til at bevare skovene, menneskene og deres kulturarv.

KLAR TIL NÆSTE SKRIDT?

SE VORES PRODUKTER
icon box image

Mzungu [m’zungu] er Swahili og bruges som oftest i en kærlig tone om hvide mennesker i Afrika. På vores første rejser til Afrika er vi blevet tilråbt med “hello mzungu”. Det er især sket, når smilende børn kom løbende en i møde. Ordet Mzungu repræsenterer derfor for os livsglæde og den kærlige relation mellem os i Danmark og producenterne i Afrika. Derfor synes vi det var et passende navn til virksomheden.