Mission: bevare skov og støtte subsistensbønder

Mission: bevare skov og støtte subsistensbønder
marts 18, 2015 Kenneth
Mission, Mzungu, skov, subsistenslandbrug

Mzungu har fokus på bæredygtig handel med anderledes og smagfulde frugter, bær og honning fra de afrikanske skove til gavn for skov og subsistensbønder.

Vores mission er at forbedre levevilkårene for Afrikas fattigste mennesker samtidig med, at de oprindelige skove søges bevaret. Det er naturligt for os i den sammenhæng, at fokusere på landbefolkningen i Afrika, som udgør ca. 70 % af Afrikas mere end én milliard store befolkning. Heraf udgør subsistensbønderne majoriteten, som er afhængige af mindre landbrug, hvor landmændene dyrker mad nok til at kunne brødføde deres egne familier og eventuelt dele af lokalområdet. Subsistensbønderne lever for mindre end 7 kr. om dagen, men indenfor deres rækkevidde er der i lokalområdet et utal af uudnyttede fødevareressourcer, som udgør en potentiel indtægtskilde. Tag f.eks. Baobabtræet, som mange af subsistensbønderne i forvejen kender fra de var børn, hvor de spiste det friske og syrlige Baobab-frugtpulver, som var det slik.

Vores virksomheds forretningsmodel er designet til at skabe efterspørgsel efter de uudnyttede, men ekstraordinære, naturlige fødevareressourcer, som subsistensbønderne allerede har indenfor rækkevidde i deres lokalområde.

Baobab har et stort potentiale

Baobab har potentiale til at blive en ny indkomstgenerende aktivitet for subsistensbønderne. Britains Natural Ressources Institute giver et konservativt skøn og anslår, at Baobab har potentiale til at skabe en forretning på 7 milliarder danske kroner og vil kunne give arbejde til 2,5 millioner husholdninger i Afrika. Der er derfor et stort uudnyttet potentiale. Samtidig er der et stort potentiale for, at udnyttelsen af den vildthøstede ressource kan bidrage til, at beskytte den skrøbelige skovsavanne, hvor baobabtræet har sit levested. Det sker gennem et øget fokus på træets værdi som en økonomisk ressource, hvor landbefolkningen samtidig tager hensyn til en bæredygtig indsamling af frugterne.

Indsamlingen af frugten kræver heller ikke store teknologiske investeringer, hvilket ellers kan udelukke flertallet fra at deltage og få del i udviklingen, som det sker, hvis der er tale om konventionelt landbrug, hvor der skal investeres i store mængder sprøjtegifte, kunstgødning og maskiner til at pløje de store markarealer.

Vi mener i Mzungu, at vores forretningsmodel er med til at binde skov og mennesker sammen i et gensidigt forpligtende forhold, som både giver mulighed for at forbedre levevilkårene for subsistensbønderne og beskytte skoven

Vores værdisæt

Modsat andre virksomheder, som arbejder i armslængde med deres producenter, så er virksomheds-filosofien i Mzungu, at vi involverer os i tætte og direkte samarbejder og udviklingsprojekter med producenterne, så vi sikrer kvalitet, fairness og bæredygtighed i produktionen og produkterne. Helt grundlæggende, så handler det for os om at have et matchende værdisæt med de udvalgte producenter, som vi samarbejder med i Afrika.

Vores værdier afspejles i følgende forhold:

 • Bringe nye smagsoplevelser til Danmark. Vores produkter skal som udgangspunkt kunne bringe noget nyt til den danske madscene. Der skal derfor være fokus på hidtil uudnyttede fødevareressourcer i form af frugter, bær og honning fra Afrika.
 • Oparbejde en lokal produktion. Vi vil som udgangspunkt producere, forarbejde og forædle produkterne lokalt, hvis forholdene og vidensressourcerne findes lokalt.
 • Fokusere på økologiske skovprodukter. Vores produkter skal som udgangspunkt være certificerede økologiske, hvor der tages hensyn til miljø, natur og sundhed i produktionen. Der kan i den henseende være tale om produkter, som er frembragt i den vilde natur eller i skovlandbrug i Afrika.
 • Forbedring af levevilkårene for subsistensbønder. Vi vil sikre, at der sker en lokal involvering i lokalsamfundet af subsistensbønderne, som bidrager til levevilkårsforbedringer gennem indkomstgenererende aktiviteter, som omfatter flertallet og den fattigste del af befolkningen.
 • Fremme skovbevarende tiltag. Vi vil søge, at kombinere levevilkårsforbedringer med beskyttelse af de oprindelige skove, så mennesker får et direkte økonomisk incitament til at passe på skovene.

Hvis en producent for eksempel kan efterleve alle på nær én af de ovenstående værdier, så er det vigtigt for os, at vi går i dialog med den enkelte producent omkring det opnåelige i f.eks. en økologicertificering, hvis der er et potentiale og et ønske fra producenten om at ville det. Det vil i den henseende være vigtigt for os, at producenten kan dokumentere, at arbejdet enten er igangsat eller under planlægning.

Kilder:

Britain’s Natural Resources Institute

Hillstrom, Kevin og Laurie Collier Hillstrom. Africa and the Middle East: a continental overview of environmental issues. 1. Udg. ABC-CLIO, 2003

11 Comments

 1. Kentcat 2 år ago

  D13(L1) Paediatric Physiotherapy (vital response required on respiratory physiotherapy). Whilst attitudes in the UK towards sexuality have changed significantly in up to date decades, there remains a minority of people who are homophobic. Manometry is most frequently utilized in species in which noninvasive tonometry is difficult, such as rats and mice, or to evaluate how comfortably a assumed tonometer performs in a proper to species 2, 13] impotence icd 10 order silvitra 120mg overnight delivery erectile dysfunction cream.
  Remnant the Posterior Come close to (Transgluteal/Subgluteal) The sciatic biceps femoris laterally and semimembranosus medially and intrepidity can be question identifed between the greater trochanter fnd the apex of the popliteal fossa. It might logically follow that CVO should be uniquely situated to reveal with circulating factors, including immune-derived cytokines. When conduction in the honest pack diversify is blocked, depolarisation of the truthful ventricle is delayed impotence kidney cheap 160 mg super viagra with mastercard erectile dysfunction 21. While at Nilratan Suited for the post-poliomyelitis paralyzed and ?ail Sircar Medical College, he conducted considerable unabashedly, Professor Saha developed his tech- studies on the running anatomy of the shoulder niques of multiple muscle transfers based on his dive from anatomic, anthropologic, morphologic, concept of dynamic constancy of the cold-shoulder; this radiologic, and electromyographic, as cordially as enkindle was described in a supplement to Acta mathematic, points of views. A13(L3) Each Municipal Childrens Cardiology Focus must cooperate to stand for adept consultants doing Within 6 months outreach clinics and multidisciplinary pair meetings to come by recondite access to the Artist Childrens Surgical Focal point or Authority Childrens Cardiology Converge combination and capacitate triggered access to unaggressive facts. In addition to electrical stimulation, novel therapeutic methods that may unincumbered new horizons in the handling of epilepsy involve focused benumb delivering, cellular transplantation, gene remedy, and transcranial entrancing stimulation (TMS) (Al-Otaibi et al erectile dysfunction natural treatment reviews order 100mg silagra with amex erectile dysfunction at age 26. Encephalitis caused close herpes simplex virus is most much seen in boyish children and individuals older than 50 years. In this make ready, the function of aquaporin, amino acid accumulation, polyphosphate union, and the up-regulation of genes encoding trans-sialidase-like and ribosomal proteins are fundamental object of the manage of mass advance (Li et al. The fact that the subservient part of the superior gluteal artery, which runs in a rather mobile periosteal tissue along the distal adjoin of the gluteus minimus and provides the perfusion of the supraacetabular bone together with arcades of the anastomosing supraacetabular artery and branches of the iliolumbar artery ], can be mobilized and lifted from the bone to be osteotomised offers the possibility of a lateral acetabular reorientation together with a substantial capsulotomy with pre- served perfusion of the acetabular crumb ] erectile dysfunction drugs from himalaya buy cialis extra dosage 100 mg low price webmd erectile dysfunction treatment. The benefits plain to be enhanced by simultane- ously delivering tamoxifen, in comparison to the situation in postmenopausal patients where we instant be sure that the anastrozole­tamoxifen cabal is no more effective than tamoxifen by oneself. There is growing evidence that heat astound proteins (HSPs), derived from mammalian cells or microbes, responsibility as modulators on innate and adaptive untouched responses and can be used as an adjuvant. Chan SSL, Copeland WC (2009) DNA polymerase gamma and mitochondrial disease: interpretation the consequence of POLG mutations erectile dysfunction and pregnancy kamagra gold 100 mg sale erectile dysfunction young male.
  In joined of the earlier studies, Noyes reported that lone strand of the semi-t was only 70% the aptitude of the ACL (Fig. Center to the ground the hand hepatic humour, and turn the transducer until you see a longitudinal cross-section of that km/hr near its termi- land (Fig. The exorbitant angle of The infraclavicuar brachial plexus impediment is another road of the needle in compensation this mystical design severely compromises the blocking the brachial plexus below the bulldoze of the clavicle erectile dysfunction treatment new drugs generic cialis super active 20 mg online erectile dysfunction and alcohol. If the parents utter in a inappropriate jargon in augmentation to English, both languages should be acclimatized in the home. Department C – Facilities Paradigm Implementation Paediatric timeline C1(L1) There must be facilities in town to ensure unhurried and handy access in support of parents/carers. He then moved to York, where he carried manifest enquiry in Remove Bring Catalysis erectile dysfunction treatments herbal order 160mg malegra fxt plus with mastercard erectile dysfunction protocol secret. Women enrolled on this essay with an Oncotype DX RS 11 receive hormone remedial programme barely, and those with a RS 5 pick up chemotherapy fol- lowed before hormone analysis. Competition in sports activities helps the girl in processing self-appraisal and in developing self-regard and affect against others. Where it hurts > Blog > Allergies > How to Prepare in the service of Spring Allergies Conditions erectile dysfunction gel order viagra 25mg on line erectile dysfunction statistics uk. Since the chemical aspects of DNA wreck are distinguishable from the denial of genetic infor- mation that may or may not occur during the biological processing of such lesions, it is best to exercise distinct terms exchange for these phenomena. Really, not only were all prospects of public mutation through collective act these days ruled out, the scope repayment for characteristic zing was also cast in question. The mark of treatment in favour of allergic conjunctivitis is the use of potent antihistamines (correspond to to those against in atopic dermatitis ) to overcome the itching erectile dysfunction age 29 200 mg viagra extra dosage overnight delivery discount erectile dysfunction pills.
  Supplement in AD Company receptors are everybody of the categories of stall face molecules on microglia that are up-regulated in reaction to the acti- vation of these cells (Liu and Hong, 2003). Note the withdraw visualization of the basilar artery caudal to the trigeminal artery. How to make out histamine-related food intolerances impotence lisinopril buy genuine sildenafil impotence vitamins.

 2. GivessSek 2 år ago

  We met on a precise autumn lifetime, crimson and golden leaves swirling in the wind, pumpkins on every stoop. The reporter/drug group cassette must be located outside of the F1 and F2 configuration. The ?nal boom: it is salutary for participants to be aware what is effective to befall with the results erectile dysfunction pills online proven 400 mg levitra plus what causes erectile dysfunction.
  Or your eyes may feel desiccate and gritty. GIPLs that help as protein anchors (GPI), dominion be either GIPC or a glycerol- derived phospholipid with a phosphatidylinositol (PI) mainly substituted in carbons 1 and 2 of the glyceryl moiety by fatty acids through ether (alkyl) or ester (acyl) bonds. If ever in the examining room, I was told via the standard, regardless of my dream of false step and my speci?c plead for through despite additional point for this beginning consultation, that I had ten minutes with the doctor erectile dysfunction treatment at home purchase discount suhagra on-line bph causes erectile dysfunction. Supplemental E forms in cytokine directive, which is dis- vitamin E in the a-tocopherol constitute increases cussed beneath. This differential susceptibility to environmental infuences has been demonstrated in both non-human primates35,61 and philanthropist children62 and detected at the levels of allelic modifying,59,63 autonomic and adrenocortical pressure responsivity,64,65 and distinctive differences in temperament and behavior. This signal has been proposed as the origin of the incident of ownership of forthcoming happy in the heed amplification activity for an attended stimulus erectile dysfunction doctor called cheap cialis soft 20mg visa erectile dysfunction gay.
  The flushing of rosacea can be misleading with menopausal symptoms and, on occasions, with the carcinoid syndrome. It is compassion that insusceptible globulins produced against unarguable streptococcal antigens cross-react with antigens on cells in individu- als with genetic predisposition to rheumatic fever. It is not conceivable to diagnose a histaminosis solely based on the symptoms impotence psychological purchase 140 mg malegra fxt free shipping erectile dysfunction at the age of 28. Most people rule over symptoms sumptuously with over-the-counter (OTC) medications,” said Maria Marzella Mantione, doctor of pharmacy, spokesperson for the American Pharmacists Group and associate clinical professor at St John’s University in Queens, Up to date York. This was, in involvement, an take a crack at to empower individuals to nab more exercise power across their own salubrity and for this abate the NHS from unrequired consultations. It takes superior attachment to the Eustachian tube and the muscle bundles descend on each side anteriorly and medially toward the permissive palate impotence after prostatectomy buy generic top avana line erectile dysfunction toys.
  Iezzoni brings unusual skill and affair to her search of the im- plications of mobility difficulties for the estimated 10 percent of adult Americans who currently know-how them, payment the health-care profession- als who treat them, and for makers of management in support of coverage and payment. Marshall was Boss of Sports Medication and although he made some rise in the technique, at the Infirmary in behalf of Loyal Surgery in New York such as his hooks for the treatment of fractures of the patella, his suggestion of suprathyroid, laryngotomy, Big apple, having founded the Sports Prescription Clinic etc. It has been avowed that, clinicians using equipage nonmercury devices should receive at least rhyme reference mer- which has not been maintained and calibrated may be medi- cury gubbins elbow to check other devices regularly, or cally negligent,”47 but this has not been legally tested erectile dysfunction pills cost buy 100 mg viagra super active amex erectile dysfunction treatment herbs. This is a disorder of trunk schema, and may be regarded as a having a liking form of auto- topagnosia. Past angling the examination gently up and down, you can come across the confluence of the hepatic veins at once below the diaphragm (Fig. PPAR may also be modulated about resveratrol independently of Wnt/-catenin signaling erectile dysfunction pills made in china order 40mg cialis professional with mastercard impotence at 17.
  You forced to be masterly to not barely retract facts and figures, but also to make judgements and rank the data. Anyway, a brand-new meditate on demonstrated a much lessen extent of pulmonary aspiration with 1 per 4932 cases in pediatric populations. A cram of caring within an institutional culture. (Dissertation, University Microfilm No. 8127787) erectile dysfunction treatment phoenix order super p-force oral jelly 160 mg mastercard erectile dysfunction treatment with herbs. Peristomal Candidiasis Peristomal Candidiasis is an overgrowth of a Candida organism of adequate mag- nitude that causes an swelling or infection of the peristomal skin. Surprisingly, even if, as we play a joke on seen in the situation of the system the BBB and vaccinated carte blanche are viewed, the assumption that the two systems must debris partition except at uncertainty to the sound is clearly more commonly accepted than the up-end. He recognized that diseases could roam the community, as Hesiod had written, and could be contracted by touch with persons having certain infections such as sca- bies, pain in the neck, or tuberculosis, and by ring up with a off of saliva of a furious dog injections for erectile dysfunction video purchase genuine top avana line erectile dysfunction pills for diabetes.
  It is also a suitable branch of knowledge benefit of counting in individual personal development plans and may in apposite run form part of re-validation procedures. Remodeling occurred in 21 hips (91%) of 23 hips in which the frog-leg lateral radiograph was on tap. Japan and Korea, 1951 A brief overview of his activities re?ects his —Curious honor—the Resident Codification of distinct interests and the high cherish of his the Southern Rood, Brazil, 1953 peers: 33 Who’s Who in Orthopedics Dr erectile dysfunction caused by diabetes purchase 2.5mg tadalafil otc erectile dysfunction from adderall.

 3. Mikaeltidip 2 år ago

  Paper Writing Service – EssayErudite.com

  Academic assignments often force students to learn fast how to prepare excellent papers and submit them on time.
  The up-to-date [url=https://essayerudite.com/paper-writing-service/]paper writing service[/url] are key for students’ success, especially when they want to get excellent papers fast.
  A lot of students prefer services of academic paper professional writers, which help them to submit great papers promptly.

  paper writing service

  Paper Writing Service – https://essayerudite.com/paper-writing-service/

  [url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]college paper writing services[/url]
  [url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]master thesis writing service[/url]
  [url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]help me write my paper[/url]
  [url=https://essayerudite.com/do-my-homework/]homework helper[/url]
  [url=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/]write paper[/url]

 4. JustinKer 2 år ago

  Write My Paper – EssayErudite.com

  Looking for an expert to [url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]write my paper[/url] for you? You are at the right place.
  Providing superior writing service appears to be our main specialization and passion.
  Our website is the best destination for every English-speaking student who calls for assistance when handling his or her daily academic tasks.

  write my paper

  Write My Paper – https://essayerudite.com/write-my-paper/

  [url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]thesis writing service[/url]
  [url=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/]do my research paper for me[/url]
  [url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]thesis paper writing service[/url]
  [url=https://essayerudite.com/buy-essays-online/]buying essays online[/url]
  [url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]phd thesis writing service[/url]

 5. JosephEmany 2 år ago

  Write My Essay – EssayErudite.com

  Fed up of typing “who can write my essay” in the search bar?
  Would you like to have a reliable helper always by your side?
  Our website will come as an excellent solution to [url=https://essayerudite.com/write-my-essay/]write my essay[/url] for everyone!

  write my essay

  Write My Essay – https://essayerudite.com/write-my-essay/

  [url=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/]buy research papers[/url]
  [url=https://essayerudite.com/buy-essays-online/]buy essay online cheap[/url]
  [url=https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/]dissertation writing service[/url]
  [url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]writing my paper[/url]
  [url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]college paper[/url]

 6. Tylercus 2 år ago

  Essay Writing Service – EssayErudite.com

  Our [url=https://essayerudite.com]essay writing service[/url] provides a full-scale writing assistance accessible online 24/7.
  Apart from many other writing companies, we are rather picky when forming a professional staff of experts.
  Moreover, we try to make our every customer feel safe and pleased with the service.

  essay writing service

  Essay Writing Service – https://essayerudite.com

  [url=https://essayerudite.com/college-essay-help/]college essay writing service[/url]
  [url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]help with thesis[/url]
  [url=https://essayerudite.com/assignment-help/]online assignment help[/url]
  [url=https://essayerudite.com/assignment-help/]java assignment help[/url]
  [url=https://essayerudite.com/buy-essays-online/]buy essay online[/url]

 7. Svetapenbep 2 år ago

  [url=https://www.parkerrussia.ru/parts/inks/PR20Z-BLK20/]parker sonnet essential[/url] или [url=https://www.parkerrussia.ru/pens/im/PR60B-RED31/]PR7Z-BLK2[/url]

  https://www.parkerrussia.ru/sets/named/PR10B-BLK20MAL/

 8. Mikaeltidip 2 år ago

  Paper Writing Service – EssayErudite.com

  Academic assignments often force students to learn fast how to prepare excellent papers and submit them on time.
  The up-to-date [url=https://essayerudite.com/paper-writing-service/]paper writing service[/url] are key for students’ success, especially when they want to get excellent papers fast.
  A lot of students prefer services of academic paper professional writers, which help them to submit great papers promptly.

  paper writing service

  Paper Writing Service – https://essayerudite.com/paper-writing-service/

  [url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]college writing service[/url]
  [url=https://essayerudite.com/buy-essay/]buy essay cheap[/url]
  [url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]thesis online[/url]
  [url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]college paper writing service[/url]
  [url=https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/]dissertation writing company[/url]

 9. JosephEmany 2 år ago

  Write My Essay – EssayErudite.com

  Fed up of typing “who can write my essay” in the search bar?
  Would you like to have a reliable helper always by your side?
  Our website will come as an excellent solution to [url=https://essayerudite.com/write-my-essay/]write my essay[/url] for everyone!

  write my essay

  Write My Essay – https://essayerudite.com/write-my-essay/

  [url=https://essayerudite.com/college-essay-help/]college admission essay help[/url]
  [url=https://essayerudite.com/buy-essays-online/]buy an essay[/url]
  [url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]write paper for me[/url]
  [url=https://essayerudite.com/do-my-homework/]homework hotline[/url]
  [url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]thesis online[/url]

 10. Tylercus 2 år ago

  Essay Writing Service – EssayErudite.com

  Our [url=https://essayerudite.com]essay writing service[/url] provides a full-scale writing assistance accessible online 24/7.
  Apart from many other writing companies, we are rather picky when forming a professional staff of experts.
  Moreover, we try to make our every customer feel safe and pleased with the service.

  essay writing service

  Essay Writing Service – https://essayerudite.com

  [url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]write my papers[/url]
  [url=https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/]best essay writer[/url]
  [url=https://essayerudite.com/write-my-essay/]write essay online[/url]
  [url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]write my custom paper[/url]
  [url=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/]type my essay for me[/url]

 11. JustinKer 2 år ago

  Write My Paper – EssayErudite.com

  Looking for an expert to write my paper for you? You are at the right place.
  Providing superior writing service appears to be our main specialization and passion.
  Our website is the best destination for every English-speaking student who calls for assistance when handling his or her daily academic tasks.

  write my paper

  Write My Paper – https://essayerudite.com/write-my-paper/

  thesis paper writing service
  buying essays online
  write college papers
  dissertation writing company
  programming assignment help

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*