Mission: bevare skov og støtte subsistensbønder

Mission: bevare skov og støtte subsistensbønder
marts 18, 2015 Kenneth
Mission, Mzungu, skov, subsistenslandbrug

Mzungu har fokus på bæredygtig handel med anderledes og smagfulde frugter, bær og honning fra de afrikanske skove til gavn for skov og subsistensbønder.

Vores mission er at forbedre levevilkårene for Afrikas fattigste mennesker samtidig med, at de oprindelige skove søges bevaret. Det er naturligt for os i den sammenhæng, at fokusere på landbefolkningen i Afrika, som udgør ca. 70 % af Afrikas mere end én milliard store befolkning. Heraf udgør subsistensbønderne majoriteten, som er afhængige af mindre landbrug, hvor landmændene dyrker mad nok til at kunne brødføde deres egne familier og eventuelt dele af lokalområdet. Subsistensbønderne lever for mindre end 7 kr. om dagen, men indenfor deres rækkevidde er der i lokalområdet et utal af uudnyttede fødevareressourcer, som udgør en potentiel indtægtskilde. Tag f.eks. Baobabtræet, som mange af subsistensbønderne i forvejen kender fra de var børn, hvor de spiste det friske og syrlige Baobab-frugtpulver, som var det slik.

Vores virksomheds forretningsmodel er designet til at skabe efterspørgsel efter de uudnyttede, men ekstraordinære, naturlige fødevareressourcer, som subsistensbønderne allerede har indenfor rækkevidde i deres lokalområde.

Baobab har et stort potentiale

Baobab har potentiale til at blive en ny indkomstgenerende aktivitet for subsistensbønderne. Britains Natural Ressources Institute giver et konservativt skøn og anslår, at Baobab har potentiale til at skabe en forretning på 7 milliarder danske kroner og vil kunne give arbejde til 2,5 millioner husholdninger i Afrika. Der er derfor et stort uudnyttet potentiale. Samtidig er der et stort potentiale for, at udnyttelsen af den vildthøstede ressource kan bidrage til, at beskytte den skrøbelige skovsavanne, hvor baobabtræet har sit levested. Det sker gennem et øget fokus på træets værdi som en økonomisk ressource, hvor landbefolkningen samtidig tager hensyn til en bæredygtig indsamling af frugterne.

Indsamlingen af frugten kræver heller ikke store teknologiske investeringer, hvilket ellers kan udelukke flertallet fra at deltage og få del i udviklingen, som det sker, hvis der er tale om konventionelt landbrug, hvor der skal investeres i store mængder sprøjtegifte, kunstgødning og maskiner til at pløje de store markarealer.

Vi mener i Mzungu, at vores forretningsmodel er med til at binde skov og mennesker sammen i et gensidigt forpligtende forhold, som både giver mulighed for at forbedre levevilkårene for subsistensbønderne og beskytte skoven

Vores værdisæt

Modsat andre virksomheder, som arbejder i armslængde med deres producenter, så er virksomheds-filosofien i Mzungu, at vi involverer os i tætte og direkte samarbejder og udviklingsprojekter med producenterne, så vi sikrer kvalitet, fairness og bæredygtighed i produktionen og produkterne. Helt grundlæggende, så handler det for os om at have et matchende værdisæt med de udvalgte producenter, som vi samarbejder med i Afrika.

Vores værdier afspejles i følgende forhold:

  • Bringe nye smagsoplevelser til Danmark. Vores produkter skal som udgangspunkt kunne bringe noget nyt til den danske madscene. Der skal derfor være fokus på hidtil uudnyttede fødevareressourcer i form af frugter, bær og honning fra Afrika.
  • Oparbejde en lokal produktion. Vi vil som udgangspunkt producere, forarbejde og forædle produkterne lokalt, hvis forholdene og vidensressourcerne findes lokalt.
  • Fokusere på økologiske skovprodukter. Vores produkter skal som udgangspunkt være certificerede økologiske, hvor der tages hensyn til miljø, natur og sundhed i produktionen. Der kan i den henseende være tale om produkter, som er frembragt i den vilde natur eller i skovlandbrug i Afrika.
  • Forbedring af levevilkårene for subsistensbønder. Vi vil sikre, at der sker en lokal involvering i lokalsamfundet af subsistensbønderne, som bidrager til levevilkårsforbedringer gennem indkomstgenererende aktiviteter, som omfatter flertallet og den fattigste del af befolkningen.
  • Fremme skovbevarende tiltag. Vi vil søge, at kombinere levevilkårsforbedringer med beskyttelse af de oprindelige skove, så mennesker får et direkte økonomisk incitament til at passe på skovene.

Hvis en producent for eksempel kan efterleve alle på nær én af de ovenstående værdier, så er det vigtigt for os, at vi går i dialog med den enkelte producent omkring det opnåelige i f.eks. en økologicertificering, hvis der er et potentiale og et ønske fra producenten om at ville det. Det vil i den henseende være vigtigt for os, at producenten kan dokumentere, at arbejdet enten er igangsat eller under planlægning.

Kilder:

Britain’s Natural Resources Institute

Hillstrom, Kevin og Laurie Collier Hillstrom. Africa and the Middle East: a continental overview of environmental issues. 1. Udg. ABC-CLIO, 2003

0 Comments

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*